TW Commercial adviseert HHG bij realisatie overeenkomst nieuwbouw

TW Commercial heeft Holland Herstel Groep B.V. begeleid bij het vinden van een nieuwe bedrijfslocatie in Uden. Toen uit ons marktonderzoek bleek dat er geen geschikte bestaande bedrijfsgebouwen beschikbaar waren, heeft TW Commercial de mogelijkheden voor nieuwbouw in de regio Uden onderzocht. Uiteindelijk bood Brisck B.V. de beste mogelijkheid om voor Holland Herstel Groep B.V. een zelfstandig bedrijfsgebouw van circa 1.280 m2 te realiseren op een kavel van circa 2.600 m2 aan de Mandenmakerstraat in Uden.

Uiteindelijk hebben de onderhandelingen met Brisck B.V. geleid tot een realisatie overeenkomst, welke recent is getekend door partijen. Het zelfstandige bedrijfsgebouw zal medio 2022 door Brisck B.V. aan Holland Herstel Groep B.V. worden opgeleverd. 

Door de realisatie van dit nieuwe bedrijfspand kan Holland Herstel Groep onderdak bieden aan de groeiende organisatie en verdere invulling geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

TW Commercial adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij de aan- en verkoop van commercieel vastgoed in Nederland, waaronder kantoren, winkels, industrieel vastgoed en zorgvastgoed. Het kan daarbij gaan om vastgoedbeleggingen, maar ook om vastgoed voor eigen (zakelijk) gebruik.

Over Holland Herstel Groep

Holland Herstel Groep verleent eerste noodhulp en schadestop diensten na calamiteiten (brand-, water-, storm en inbraakschade), daarnaast verzorgt Holland Herstel Groep schadeherstel (reconditionering en bouwkundige schadeherstel), voert preventieve en correctieve onderhoudsdiensten uit voor vastgoedeigenaren. Holland Herstel Groep Droogtechniek is een gespecialiseerd bedrijf in droging van vastgoed na waterschade en middels Ureco worden asbest- en chroom-VI saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Holland Herstel Groep is werkzaam in  Midden- en Zuid Nederland en heeft 5 vestigingen.