Adding value to Real Estate

Specialisten in commercieel vastgoed en woningbeleggingen.
Lees verder
Residential

Residential

TW Residential ondersteunt investeerders bij de opbouw en het management van woningportefeuilles. Heeft u vragen over veranderende regelgeving, WWS-punten, verduurzaming, (her)financierbaarheid of het effect hiervan op uw portefeuillestrategie/ investeringsprofiel, neem dan contact met ons op.

Commercial

Commercial

TW Commercial Real Estate is gespecialiseerd in het adviseren van beleggers en eigenaar-gebruikers bij de aan- en verkoop van commercieel vastgoed, alsmede in het asset management van dit vastgoed.

TW Reim

Real Estate Investment Management

TW Real Estate Investment Management. TW staat voor Toegevoegde Waarde en Waarde Toevoegen.  Uw partner voor vastgoedexploitaties, vastgoedbeleggingen en portefeuillemanagement.

Onze opdrachtgevers

“TW Real Estate is een partnerstructuur bestaande uit specialistische en onafhankelijke teams van adviseurs met een jarenlange kennis en ervaring in het commerciële vastgoed en woningbeleggingen.”

TW Real Estate is een partnerstructuur bestaande uit TW Real Estate Investment Management (TW REIM), TW Residential en TW Office Advisors. De partners in TW Real Estate onderscheiden zich als specialistische en onafhankelijke teams van adviseurs met een jarenlange kennis en ervaring in het commerciële en residentiele vastgoed.

TW REIM adviseert vooral private vastgoedbeleggers bij het herstructureren van hun portefeuille en/of vastgoed organisatie ter optimalisatie van hun directe exploitatierendementen. TW Residential richt zich op de acquisitie, aankoopbegeleiding en asset management van woningbeleggingen. TW Office Advisors adviseert en begeleidt (eind)gebruikers van commercieel vastgoed bij het invullen van hun huisvestingsvraagstuk en het aangaan en optimaliseren van gebruiksovereenkomsten.

Met deze drie op zichzelf staande disciplines die zowel intern als extern een geheel vormen, biedt TW Real Estate een zeer hoogwaardige advisering aan zowel beleggers in- als aan gebruikers van vastgoed.