Stage lopen bij TW Real Estate

Stage lopen bij TW Real Estate

TW Real Estate is een partnerstructuur bestaande uit TW Real Estate Investment Management (TW REIM), TW Residential en TW Office Advisors. De partners in TW Real Estate onderscheiden zich als specialistische en onafhankelijke teams van adviseurs met een jarenlange kennis en ervaring in het commerciële en residentiele vastgoed.

TW REIM adviseert private en institutionele vastgoedbeleggers bij het herstructureren van hun portefeuille en/of vastgoed organisatie, ter optimalisatie van hun directe exploitatierendementen. TW Residential richt zich op het investment management en asset management van woningbeleggingen. TW Office Advisors adviseert en begeleidt (eind)gebruikers van kantoren en bedrijfsruimten bij het invullen van hun huisvestingsvraagstuk en het aangaan en optimaliseren van gebruiksovereenkomsten.

Met deze drie op zichzelf staande disciplines die zowel intern als extern een geheel vormen, biedt TW Real Estate een zeer hoogwaardige advisering aan zowel beleggers in- als aan gebruikers van vastgoed.

Aanleiding vacature

De activiteiten van TW Real Estate groeien aanzienlijk. TW Residential is sinds 2017 één van de 10 grootste adviseurs op gebied van woningbeleggingen (gemeten naar transactievolume) in Nederland. Mede ten behoeve van de implementatie van nieuwe vastgoedportefeuilles en ter ondersteuning bij de bestaande assetmanagementactiviteiten is er een vacature voor stagiair.

Stage

De stagiair wordt ter ondersteuning betrokken bij alle aspecten van vastgoedverwerving en assetmanagement.

Stageperiode

februari 2019 – juni 2019

Locatie

De stagelocatie is Loenen aan de Vecht

Stagevergoeding

Bovengemiddeld

Contact

Hein Peeters – Partner

Mail:     h.peeters@twresidential.nl

Tel:      035- 6250605 / 06-27088003

.