ASSET MANAGEMENT

 

TW Commercial focust haar dienstverlening op het gebied van asset management op het toevoegen van waarde aan het beheerde vastgoed en het optimaliseren van het exploitatieresultaat.

Als vastgoedprofessionals concluderen in een aankoopproces of op het moment dat wij een nieuwe vastgoedportefeuille in beheer krijgen, geregeld dat het betreffende vastgoed niet optimaal is gemanaged. Daardoor is het rendement op het vastgoed beperkt, zijn huurders ontevreden , of zijn risico’s gelopen op juridisch of (milieu)technisch gebied.

TW Commercial helpt vastgoedbeleggers om het totale rendement op hun vastgoed te optimaliseren en het risicoprofiel te verkleinen. Om deze doelen te bereiken kunnen wij u op het gebied van vastgoedexploitatie onder andere de volgende doelgerichte  dienstverlening bieden:

  • Verbetering object- en managementinformatie;
  • Verbetering huurcondities (commercieel en juridisch);
  • Verlaging van exploitatiekosten (capex/opex);
  • Optimalisatie van technisch beheer;
  • Verbetering energieprestaties;
  • Optimalisatie bebouwingsmogelijkheden en gebruik;
  • Optimalisatie (her)financiering;
  • Interne waarderingen;
  • Hold/sell analyses;

 

Daarbij is het ons ultieme doel om vastgoedeigenaren volledig te ontzorgen.

HEEFT U EEN VRAAG?

7 + 5 =