Services

AANHUUR / AANKOOPBEGELEIDING

Uw bedrijf staat op het punt om te verhuizen of u bent van plan om het aantal bestaande vestigingen verder uit te breiden. Aan welke criteria de nieuwe locatie moet voldoen is van veel factoren afhankelijk. Denk niet alleen aan bereikbaarheid, oppervlakte en prijs maar ook aan kwaliteit, uitstraling en flexibele gebruiksvoorwaarden. Passen het gebouw en de locatie bij uw bedrijf en sluit het huur- of koopcontract voldoende aan op uw wensen en eisen.

HERONDERHANDELING

Wanneer uw huurovereenkomst ten einde loopt is het van belang om uw huisvestingsstrategie opnieuw te bepalen. Is een verhuizing noodzakelijk en wenselijk, of voldoet de huidige locatie nog aan de behoefte. In dat laatste geval is het de moeite waard om de aflopende huurovereenkomst te heronderhandelen. Als huurder van een kantoor- of bedrijfsgebouw vertegenwoordigt u de huurwaarde en daarmee de inkomsten van de gebouweigenaar. Vanzelfsprekend ziet deze u niet graag vertrekken wat betekent dat u een ideale uitgangspositie heeft om de commerciële voorwaarden van uw huurovereenkomst aan te scherpen.

CONSULTANCY

Ieder vastgoedvraagstuk is anders en ieder vraagstuk behoeft een andere benadering. TW Office Advisors beschikt over specialistische kennis en ervaring. Wij analyseren en beoordelen uw specifieke situatie of probleem en zetten onze kennis en ons netwerk in om de meest optimale oplossing te vinden. Samenvoegen of afstoten, uitbreiden of inkrimpen, verlengen of opzeggen. Kortom door kritisch naar uw situatie te kijken en zorgvuldig om te gaan met het vastgoed dat u in gebruik heeft kan in de meeste gevallen een waardevolle efficiencyslag worden gemaakt.

ASSET MANAGEMENT

Asset management van een woningportefeuille door TW Residential, betekent professioneel en betrokken management variërend van strategisch advies tot dagelijks beheer. Middels ons professionele informatie-systeem (Yardi) kunnen wij op elk gewenst moment accurate, gedetailleerde en betrouwbare informatie geven over een beleggingsportefeuille. Door geautomatiseerde analyses, geconsolideerde financiële rapportages en volledige transparantie heeft…

VASTGOEDEXPLOITATIES EN VASTGOEDBELEGGINGEN

TW is hierin uw strategisch adviseur op het gebied van vastgoedexploitaties en vastgoedbeleggingen. TW adviseert vooral private vastgoedbeleggers die behoefte hebben aan additionele expertise bij het herstructureren van hun portefeuille en/of vastgoed organisatie ter optimalisatie van hun directe exploitatierendementen. Hierbij staat het managen van de belangen van de verschillende stakeholders centraal. Vanuit een visie en strategie zal een vastgoedbelegger zowel zijn eigen belang als het belang van zijn huurders en dat van zijn financiers moeten integreren in zijn gehele exploitatiemanagement.

PORTEFEUILLEMANAGEMENT

Vanuit dezelfde visie ten aanzien van vastgoedexploitaties en beleggingen, adviseert TW nationale en internationale investeerders bij het opzetten en exploiteren van hun vastgoedportefeuille in Nederland. Middels het opstellen van een strategie, dan wel middels het implementeren van een reeds bestaande strategie, is TW in staat door proactief management en acquisitiebeleid, invulling te geven aan de investeringsdoelstellingen van haar cliënten. In combinatie met haar beheerorganisatie…